הסכם תנאי שירות בין החברה
בין: א.ב שירותי אינטרנט
ובין שוכר השירות


תנאי שימוש


1. אין לעלות לשרת קבצים זדוונים כגון:
וירוסים, מרגלים, סקריפטים זדונים או כל סוג אחר של קבצים שיגרמו כל נזק כזה או אחר לשרת.
2. אין להתקיף אתר / כתובת אייפי
אם ימצא לנכון שאחד מהסעיפים התרכש, השרת ינותק מיידית ללא כל התרעה מוקדמת.מדיניות החזרים


חברת HQserv שומרת לעצמה את הזכות לבטל שירות ללקוח אם התרחש אחד מהתנאים הבאים:
הלקוח הפר אחד מהסעיפים
הלקוח יישא בכל הוצעה כספית שתיגרם לחברה כתוצאה מהפרה של מדיניות החברה.
החזר תשלום כספי יתבצע באם קרה אחד מהסעיפים הבאים:
1. הלקוח לא קיבל את המוצר או השירות שעליו הוא שילם.בכל תשלום שהוא,יקבל המשתמש את השירות/מוצר אותו רכש באתר בהתאם לתנאים ולכללים המפורסמים באתר ובדף בו מבוצעת הרכישה בפרט. והיה ויבצע המשתמש תשלום בעבור רכישת מוצר/שירות כלשהו באתר ומסיבה כלשהי לא קיבל אותו בהתאם לתנאים ולכללים המופיעים באתר,יזוכה המשתמש בעבור תשלום זה ויקבל את כספו חזרה.