אירוח שרתים יעודיים


Colocation 1U
גודל שרת 1U
חיבור 10MB X 10MB פרטי
ממוקם בחוות השרתים 014 בזק בינלאומי, פתח תקווה ישראל

350 ₪

הזמן
Colocation 2U
גודל שרת 2U
חיבור 10MB X 10MB פרטי
ממוקם בחוות השרתים 014 בזק בינלאומי, פתח תקווה ישראל

450 ₪

הזמן